Våra produkter

PENETRON utvecklar och tillverkar högkvalitativa produkter för en rad olika vattenavvisande tillämpningar. Våra produkter genomgår rigorösa labb- och fälttester och produceras i vår egen produktionsanläggning.

PENETRON Products

Krystallinbaserad vattentätning

Produkter från PENETRON innehåller flera aktiverande kemikalier som ger den effektivaste permanenta vattentätningen och det bästa skyddssystemet för betong på marknaden.

Svällband

PENEBAR svällband är ett enkelt sätt att behandla fasta gjutfogar eller skydda mot inträngande vatten, även under högt hydrostatiskt tryck.

Flytande tätningsmedel

PENESEAL flytande tätningsmedel är utformat för att permanent skydda, bevara och stärka betong. Produkten finns som vattentätande behandling (för utsatt betong, t.ex. takplattor) samt härdare för betonggolv.