Krystallinbaserad vattentätning

PENETRON ADMIX SB

PENETRON ADMIX SB


PENETRON ADMIX SB

PENETRON ADMIX SB

Penetron Admix SB

PENETRON ADMIX SB är identisk med tredje generationens kristallintillsats, men förpackad i praktiska, färdigdoserade lösliga påsar för enkel applikation när du blandar den i en ny betongsats. Som en kvalitetsgaranti har PENETRON ADMIX SB en unik indikatorn med grön färg som signalerar att det är äkta PENETRON ADMIX i blandningen.

Väl inne i betongen minskar PENETRON ADMIX SB permeabilitet genom att permanent täta mikrosprickor, porer och kapillärer. Detta skyddar betongen mot vatteninträngning och effekterna av förslitningar, även vid högt hydrostatiskt tryck. Det förser projekt med självläkande betong med förmågan att återtäta sprickor som utvecklas under betongens livscykel.

PENETRON ADMIX SB är kompatibel med alla vanliga inblandningar (t.ex. mjukgörare, fördröjande tillsatser) och blandningar (testblandningar rekommenderas före gjutning).