Fördelarna med PENETRON

Fördelarna med PENETRON

Till skillnad från en beläggning eller membranlösning blir PENETRON en integrerad del av betongen. PENETRON förbättrar hållbarheten hos betongen genom att minska permeabiliteten, vilket förebygger att vatten och andra nedbrytande agenter tränger in.

 • Går in på djupet: upp till 1 meter; tätar kapillära delar och sprickor i betongen med en bredd på upp till 400 mikrometer

 • Integrerande: blir en integrerad del av betongen och minskar permeabiliteten; vattentäthet, kemisk resistens och andra förbättrade egenskaper hos betongen förblir intakta även efter ytskador

 • Permanent: när betongen behandlats förblir PENETRON-kristallerna aktiva och blir en permanent del av betongen

 • Förbättrar hållbarheten: reducerar permeabiliteten kraftigt, vilket gör att betongen kan stå emot kemiska angrepp och ger ett allsidigt skydd mot större temperaturskillnader, korrosion, aggressivt grundvatten, saltvatten, karbonater, klorider, sulfater och nitrater

 • Förbättrad styrka: spricker inte i fogarna, går inte itu eller punkteras; ökar betongens tryckhållfasthet

 • Prisvärd: effektivare och mindre kostsam jämfört med membran, lerpaneler, porblockerare och beläggningar

 • Kostnadseffektiv: behöver inte skyddas under återfyllning, placering av stål- eller trådnät eller andra vanliga förfaranden; kan appliceras på fuktig eller grön betong

 • Mångsidig: kan appliceras på ny eller befintlig betong som en beläggning (från den positiva eller negativa sidan), som en ”dry-shake” på horisontella ytor eller blandas direkt i betongsatsen

 • Säker: giftfri, NSF61-, EU- och EPA-certifierat för dricksvatten

 • Erfarenhet och support: säljs via ett erfaret och auktoriserat nätverk av distributörer världen över
   

Fördelar med PENETRON ADMIX

 • En enstegslösning som integrerar PENETRON-skyddet direkt

 • Finns i portionskontrollerade storlekar i lösliga påsar för kvalitetskontroll och enkel dosering

 • Spårämne (tracer) möjliggör enkel identifiering i alla användningsskeden

 • Kraftigt minskad inverkan på schemaläggningen för byggnationen

 • Blandas direkt i betongsatsen och påverkas inte av väderförhållanden