• image background
  image background

Våra produkter

PENETRON utvecklar och tillverkar högkvalitativa produkter för en rad olika vattenavvisande tillämpningar. Våra produkter genomgår rigorösa labb- och fälttester och produceras i vår egen produktionsanläggning.

Det kompletta PENETRON-systemet innehåller följande produkter:

 • image background
  PENETRON
  PENETRON
PENETRON in use
Krystallinbaserad vattentätning

PENETRON

PENETRON är ett integrerat vattentätande krystallinmaterial som appliceras på en yta och används för vattentätning och kemiskt skydd, både över och under marknivå.PENETRON appliceras med pensel eller sprej på antingen den positiva eller negativa sidan av betongen och tränger djupt in i konstruktionen vid förekomsten av fukt. Den kemiska reaktionen som följer fyller mikrosprickor, porer och kapillärer med en olöslig kristallinsammansättning, vilket förhindrar att vatten och vattenburna kemikalier tränger in, även under högt hydrostatiskt tryck. PENETRON tätar sprickor som utvecklas under betongens livscykel och ger ett permanent skydd.

 • image background
  PENETRON ADMIX
  PENETRON ADMIX
PENETRON ADMIX in use
Krystallinbaserad vattentätning

Penetron Admix

PENETRON ADMIX är en giftfri, tredje generationens kristallinblandning i pulverform som blandas i ny betong under blandningsprocessen. Väl inne i betongen minskar produkten permeabiliteten genom att permanent täta mikrosprickor, porer och kapillärer och effektivt skydda betongen mot vatteninträngning och effekterna av förslitningar, även vid högt hydrostatiskt tryck. PENETRON ADMIX förser projekt med självläkande betong med förmågan att återtäta sprickor som utvecklas under betongens livscykel.

PENETRON ADMIX är kompatibelt med alla vanliga tillsatser (t.ex. mjukgörare och fördröjande tillsatser) och blandningar (testblandningar rekommenderas före gjutning).

 • image background
  PENETRON ADMIX SB
  PENETRON ADMIX SB
PENETRON ADMIX SB in use
Krystallinbaserad vattentätning

Penetron Admix SB

PENETRON ADMIX SB är identisk med tredje generationens kristallintillsats, men förpackad i praktiska, färdigdoserade lösliga påsar för enkel applikation när du blandar den i en ny betongsats. Som en kvalitetsgaranti har PENETRON ADMIX SB en unik indikatorn med grön färg som signalerar att det är äkta PENETRON ADMIX i blandningen.

Väl inne i betongen minskar PENETRON ADMIX SB permeabilitet genom att permanent täta mikrosprickor, porer och kapillärer. Detta skyddar betongen mot vatteninträngning och effekterna av förslitningar, även vid högt hydrostatiskt tryck. Det förser projekt med självläkande betong med förmågan att återtäta sprickor som utvecklas under betongens livscykel.

PENETRON ADMIX SB är kompatibel med alla vanliga inblandningar (t.ex. mjukgörare, fördröjande tillsatser) och blandningar (testblandningar rekommenderas före gjutning).

 • image background
  PENECRETE MURBRUK
  PENECRETE MURBRUK
PENECRETE MURBRUK in use
Krystallinbaserad vattentätning

penecrete murbruk

Används i kombination med PENETRON för att fylla icke-rörliga sprickor och arbetsfogar, formstagshål, nätmönstrade delar och strukturellt skadad betong. PENECRETE MURBRUK består av Portlandcement, mycket finbehandlad kvartssand och olika aktiva, patentskyddade kemikalier. Produkten appliceras i laminerade skikt på områden som har öppnats och skalats ned till oskadad betong för reparation, vilket ger skydd mot vatteninträngning.

 • image background
  PENEPLUG
  PENEPLUG
PENEPLUG in use
Krystallinbaserad vattentätning

peneplug

En snabbstelnande kristallin- och cementbaserad förening som utformats för att stoppa aktiva läckor även vid högt hydrostatiskt tryck. PENEPLUG rekommenderas som vattentätande murbruk eller när det krävs att betongen hårdnar snabbt.

 • image background
  PENETRON PLUS
  PENETRON PLUS
PENETRON PLUS in use
Krystallinbaserad vattentätning

Penetron plus

PENETRON PLUS är en unik integrerad kristallinkemisk behandling för vattentätning och skydd av betong, och är speciellt framtagen för dry shake-applikationer på horisontella betongytor eller förtillverkade segment som kräver starkare motståndskraft.

PENETRON PLUS är förpackad som ett torrt pulver och består av Portlandcement, olika aktiva patentskyddade kemikalier och en härdare av syntetiskt fyllningsmaterial (krossat och sorterat till partikelstorlekar lämpliga för betonggolv). När det applicerats på en ny betongplatta och stryks in i ytan kommer PENETRON PLUS snabbt att penetrera den hårdnande betongen. Med fukten från den nya plattan kommer kristaller att bildas djupt inne i betongkroppen och ge ett permanent skydd mot vatteninträngning.

 • image background
  PENETRON INJECT
  PENETRON INJECT
PENETRON INJECT in use
Krystallinbaserad vattentätning

Penetron inject

PENETRON INJECT är ett avancerat kristallinbaserat injekteringsbruk med två komponenter som har integrerade vattentätande egenskaper och skyddar betong mot vatteninträngning genom att fylla och täta djupt inbäddade håligheter och sprickor. Det används för att fylla håligheter och stabiliserar och stärker reparerade områden.

Ingrediensernas extremt små partikelstorlekar gör att PENETRON INJECT kan tränga in i ytterst små, hårfina sprickor, porer och kapillärer i betongen och täta dem permanent med en olöslig kristallstruktur. Det har en mycket låg, vattenliknande viskositet som gör att materialet kan injiceras i extremt små sprickor och driva bort allt vatten under injektionstrycket.

 • image background
  PENEBAR SW-55
  PENEBAR SW-55
PENEBAR SW-55 in use
Svällband

Penebar sw-55

PENEBAR SW 55 skapar en fysisk barriär mot vatteninträngning genom betongfogar som gjuts på plats och som expanderar (på ett kontrollerat sätt) när de utsätts för vatten. Dess överlägsna förmåga att expandera och täta betongfogar gör det möjligt att ersätta den mer passiva bindningen i PVC-svällbandssystem som lätt böjs under gjutningsprocessen, samt eliminera svetsjärn, delning och specialformer.

 • image background
  PENEBAR SW-45 RAPID
  PENEBAR SW-45 RAPID
PENEBAR SW-45 RAPID in use
Svällband

penebar sw-45 rapid

PENEBAR SW 45 är en unik tätningsmassa som snabbt expanderar när den utsätts för vatten. Produkten rekommenderas för husgrunder, plattor, bärande väggar, lagringstankar och andra fasta, kalla gjutfogar. Det är ett optimalt självläkande material för applicering på gjutfogar.

 • image background
  PENEBAR PRIMER
  PENEBAR PRIMER
PENEBAR PRIMER in use
Svällband

Penebar primer

PENEBAR™ PRIMER stärker förbindningen mellan förformade tätningsmedel som PENEBAR ™ SW och betongytor, vilket underlättar installationsprocessen. Appliceras snabbt och enkelt på byggarbetsplatsen med en pensel.

 • image background
  PENESEAL FH
  PENESEAL FH
PENESEAL FH in use
Flytande tätningsmedel

PenesEal FH

PENESEAL FH är ett klart, reaktivt genomträngande tätningsmedel avsett att permanent skydda, bevara och stärka betong- och murverksmaterial. Det tränger in djupt i betongytor och reagerar med de elementära betongingredienserna för att skapa en hårdare, tätare och starkare betongmassa. Alkalisalter och alkalimineraler spolas ut under processen, vilket eliminerar utvittring och urlakning och stärker bindningen mellan ytbeläggningar.

 • image background
  PENESEAL PRO
  PENESEAL PRO
PENESEAL PRO in use
Flytande tätningsmedel

PenesEal Pro

PENESEAL PRO är ett flytande tätningsmedel som sprayas på betongen för att forma ett gellager under ytan som tätar porer, kapillärer och sprickor, samt skyddar betongen mot vatteninträngning. Produkten förblir aktiv så länge det finns vatten på plats och tätar eventuella framtida hårfina sprickor.

Tack vare dess förmåga att stå emot termisk stress passar PENESEAL PRO perfekt för betongtak, podier, brobanor, terrasser, trafikbärande strukturer, landningsbanor och uppfarter.