PENETRON-systemet

PENETRON-systemet

PENETRONS kristallinteknik förbättrar hållbarheten, styrkan, prestandan och livslängden hos betong.

Våra cementbaserade, kapillära och vattentätande produkter kombinerar högkvalitativ cement, kvarts, sand (särskild kvalitetsgrad) och patentskyddade aktiva ingredienser för att ge det mest effektiva systemet för permanent vattentätning och minskad permeabilitet av betong.

Så här fungerar det:

Betong är i grunden en hård, porös svamp som är föremål för sprickbildning under många skeden av sin livscykel, vilket gör att vatten lätt kan sippra in genom porer, mikrosprickor och kapillärer. Vattnet kan orsaka en mängd olika problem som skadar betongen eller armeringsstålet. Detta kan avsevärt påverka betongens styrka, hållbarhet och livslängd.

PENETRONS produkter är särskilt sammansatta för att skapa permeabilitetsminskande kristaller eller katalysera betongkomponenter i oreagerad form vilket resulterar i ett kristallint gitter som gör betongen mindre porös.

Praktiskt exempel på hur PENETRON-systemet fungerar:

  1. PENETRON-kemikalierna tränger in i sprickor, mikrosprickor och kapillära delar av betongen genom osmos, oregelbundna rörelser och reaktioner hos torra partiklar.

  2. PENETRONS aktiva ingredienser reagerar med betongmineraler för att bilda olösliga kristaller som fyller ut sprickor, porer och håligheter med en bredd på upp till 400 mikrometer. Kristallintillväxten sker djupt inne i betongkonstruktionen, upp till nära 1 meter från appliceringsområdet.

  3. Vattenmolekyler (och en rad olika kemikalier) kan nu inte längre passera genom betongen. Luft kan dock fortfarande passera så att betongen kan andas. På så sätt kan man undvika att ångtryck byggs upp.

  4. Vid avsaknaden av ytterligare fukt befinner sig PENETRON-komponenterna i viloläge. Så snart eventuell ny fukt uppstår aktiveras tätningsprocessen automatiskt på nytt och tränger djupare in i betongen.

These crystals will completely fill up the crack, which waterproofs the concreteNär de aktiverats kan man se hur grovkorniga avlånga kristaller och finkorniga nålliknande kristaller tätar sprickan. Kristallerna fyller sprickan helt och hållet, vilket vattentätar betongen och minskar risken för permeabilitet.

The same crack is being sealed by the formation of the PENETRON crystals. Samma spricka (tagen av BEI) tätas tack vare bildningen av PENETRON-kristaller.

A magnified image clearly showing the elongated and fine needle-like crystals in the crack.En närbild visar tydligt de avlånga och de smala nålliknande kristallerna i sprickan.

the development of permeability-reducing crystalsEn 10 000 gångers förstoring visar utvecklingen av permeabilitetsreducerande kristaller.