Krystallinbaserad vattentätning

PENETRON

PENETRON


PENETRON

PENETRON

PENETRON

PENETRON är ett integrerat vattentätande krystallinmaterial som appliceras på en yta och används för vattentätning och kemiskt skydd, både över och under marknivå.PENETRON appliceras med pensel eller sprej på antingen den positiva eller negativa sidan av betongen och tränger djupt in i konstruktionen vid förekomsten av fukt. Den kemiska reaktionen som följer fyller mikrosprickor, porer och kapillärer med en olöslig kristallinsammansättning, vilket förhindrar att vatten och vattenburna kemikalier tränger in, även under högt hydrostatiskt tryck. PENETRON tätar sprickor som utvecklas under betongens livscykel och ger ett permanent skydd.