PENETRONS ledning

Verkställande ledning

Rob Revera

Rob Revera
Ordförande och vd

Jozef van Beeck

Jozef van Beeck
Chef för internationell försäljning och marknadsföring

Chris Chen

Chris Chen
Chef för försäljning och marknadsföring i Nordamerika

John Reed

John Read
Ekonomichef

Florian Klouda

Florian Klouda
Koordineringschef för internationella konton

Sue Yi

Sue Yi
Operativ chef