Krystallinbaserad vattentätning

PENECRETE MURBRUK

PENECRETE MURBRUK


PENECRETE MURBRUK

PENECRETE MURBRUK

penecrete murbruk

Används i kombination med PENETRON för att fylla icke-rörliga sprickor och arbetsfogar, formstagshål, nätmönstrade delar och strukturellt skadad betong. PENECRETE MURBRUK består av Portlandcement, mycket finbehandlad kvartssand och olika aktiva, patentskyddade kemikalier. Produkten appliceras i laminerade skikt på områden som har öppnats och skalats ned till oskadad betong för reparation, vilket ger skydd mot vatteninträngning.