Krystallinbaserad vattentätning

PENETRON ADMIX

PENETRON ADMIX


PENETRON ADMIX

PENETRON ADMIX

Penetron Admix

PENETRON ADMIX är en giftfri, tredje generationens kristallinblandning i pulverform som blandas i ny betong under blandningsprocessen. Väl inne i betongen minskar produkten permeabiliteten genom att permanent täta mikrosprickor, porer och kapillärer och effektivt skydda betongen mot vatteninträngning och effekterna av förslitningar, även vid högt hydrostatiskt tryck. PENETRON ADMIX förser projekt med självläkande betong med förmågan att återtäta sprickor som utvecklas under betongens livscykel.

PENETRON ADMIX är kompatibelt med alla vanliga tillsatser (t.ex. mjukgörare och fördröjande tillsatser) och blandningar (testblandningar rekommenderas före gjutning).