Flytande tätningsmedel

PENESEAL FH

PENESEAL FH


PENESEAL FH

PENESEAL FH

PenesEal FH

PENESEAL FH är ett klart, reaktivt genomträngande tätningsmedel avsett att permanent skydda, bevara och stärka betong- och murverksmaterial. Det tränger in djupt i betongytor och reagerar med de elementära betongingredienserna för att skapa en hårdare, tätare och starkare betongmassa. Alkalisalter och alkalimineraler spolas ut under processen, vilket eliminerar utvittring och urlakning och stärker bindningen mellan ytbeläggningar.