Våra sociala åtaganden

En god medborgaranda börjar på hemmaplan

Som en ansvarsfull arbetsgivare och tillverkare vill vi använda våra sponsringsaktiviteter för att bidra till samhället och miljön på ett konstruktivt sätt. PENETRON har ingått i både globala och lokala samarbeten. Vår sponsring omfattar:

  • Engineers Without Borders” – använder bygg- och vattentätningstekniker för att göra skillnad

  • Regionala kultur- och idrottsföreningar

PENETRONS anställda uppmuntras att engagera sig lokalt i en mängd olika projekt. Företaget stödjer socialt engagemang på gräsrotsnivå genom flexibla arbetstider och ledighet.