Vanliga användningsområden för PENETRON

Vanliga användningsområden för PENETRON

PENETRONS produkter används för behandling av betong- och blockstrukturer som löper risk att utsättas för vattenangrepp eller kemiska angrepp och som därför kräver minskad permeabilitet, permanent vattentäthet och skydd även under tuffa hydrostatiska förhållanden. Produkten appliceras antingen på den positiva sidan (sidan som utsätts för vatten) eller den negativa sidan (motsatt till vattensidan) och uppfyller alla krav för vattentäthet.

PENETRON-systemet har gynnat många projekt runt om i världen, inklusive:

  • Dricksvattenreservoarer och akvarium

  • Avlopps- och vattenreningstankar

  • Tunnlar och trafikbärande strukturer

  • Byggnadsgrunder och källare

  • Hisschakt och underjordiska valv

  • Industrianläggningar

  • Parkeringshus

  • Bottenplattor, slitsväggar och betongtakskonstruktioner

  • och många andra projekt som krävt bättre hållbarhet och skydd