Krystallinbaserad vattentätning

PENETRON INJECT

PENETRON INJECT


PENETRON INJECT

PENETRON INJECT

Penetron inject

PENETRON INJECT är ett avancerat kristallinbaserat injekteringsbruk med två komponenter som har integrerade vattentätande egenskaper och skyddar betong mot vatteninträngning genom att fylla och täta djupt inbäddade håligheter och sprickor. Det används för att fylla håligheter och stabiliserar och stärker reparerade områden.

Ingrediensernas extremt små partikelstorlekar gör att PENETRON INJECT kan tränga in i ytterst små, hårfina sprickor, porer och kapillärer i betongen och täta dem permanent med en olöslig kristallstruktur. Det har en mycket låg, vattenliknande viskositet som gör att materialet kan injiceras i extremt små sprickor och driva bort allt vatten under injektionstrycket.