Krystallinbaserad vattentätning

PENEPLUG

PENEPLUG


PENEPLUG

PENEPLUG

peneplug

En snabbstelnande kristallin- och cementbaserad förening som utformats för att stoppa aktiva läckor även vid högt hydrostatiskt tryck. PENEPLUG rekommenderas som vattentätande murbruk eller när det krävs att betongen hårdnar snabbt.How It Works