Krystallinbaserad vattentätning

PENETRON PLUS

PENETRON PLUS


PENETRON PLUS

PENETRON PLUS

Penetron plus

PENETRON PLUS är en unik integrerad kristallinkemisk behandling för vattentätning och skydd av betong, och är speciellt framtagen för dry shake-applikationer på horisontella betongytor eller förtillverkade segment som kräver starkare motståndskraft.

PENETRON PLUS är förpackad som ett torrt pulver och består av Portlandcement, olika aktiva patentskyddade kemikalier och en härdare av syntetiskt fyllningsmaterial (krossat och sorterat till partikelstorlekar lämpliga för betonggolv). När det applicerats på en ny betongplatta och stryks in i ytan kommer PENETRON PLUS snabbt att penetrera den hårdnande betongen. Med fukten från den nya plattan kommer kristaller att bildas djupt inne i betongkroppen och ge ett permanent skydd mot vatteninträngning.